Vårt företag – Pathelen Healthcare  


press release: click here

FÖRETAGET

Lär känna oss bättre


 Pathelen Healthcare AG är ett schweiziskt bioteknikföretag som under mer än 7 års forskning och utveckling har utvecklat innovativa terapiformer för behandling och läkning av olika sjukdomar. Vi är specialiserade på att bekämpa bakterier och multiresistenta bakterier.

Pathelen® Hybrid kan enkelt och effektivt adsorbera sårutsöndring, biofilm och patogena bakterier på grund av dess fysiska verkningssätt. Pathelen® Hybrid tar helt bort cytotoxiska och farmakologiska medel, eftersom dessa hindrar bildandet av granuleringsvävnad.


Pipeline med fullt utvecklade produkter:

  • Pathelen® Gel för uppföljning av kroniska sår
  • PHC-suspension för behandling av blåskatarr med multiresistenta bakterier
  • Pathelen® Gel för behandling av tandköttsinflammation


Företaget har byggt en stabil och diversifierad produktpipeline med effektiva aktiva ingredienser. Dessa visar potentialen för nya behandlingsalternativ inom dermatologi, kirurgi och urologi.


Vårt team –
Pathelen Healthcare AG

RÅDGIVNING

Dr. med. Christian Köhler

Praktiserande läkare och certifierad medicinsk expert

Prof. Igor Gerashenko

Chuiko Institute of Surface Chemistry vid National Academy of Sciences i Kiev, Ukraina

Prof. Oleksii Chepliaka

Vinnytsia State Medical University, Ukraina

Prof. Dr. Maxim Prystupiuk

Kärlkirurg
National Medical University i Kiev


TEAM

Dario Scheuber

Samarbetspartner
braintec pharma ag
Styrelsens ordförande

Dr. Stefan Bokorny

Kemist
Förvaltning a.i.
Styrelsen

Dina Kudasheva

Produktionschef

Natalija Makarenko

Produktionschef