Vårt företag – Pathelen Healthcare  


press release: click here

FÖRETAGET

Lär känna oss bättre


 Pathelen Healthcare AG är ett schweiziskt bioteknikföretag som under mer än 7 års forskning och utveckling har utvecklat innovativa terapiformer för behandling och läkning av olika sjukdomar. Vi är specialiserade på att bekämpa bakterier och multiresistenta bakterier.

Pathelen® Hybrid kan enkelt och effektivt adsorbera sårutsöndring, biofilm och patogena bakterier på grund av dess fysiska verkningssätt. Pathelen® Hybrid tar helt bort cytotoxiska och farmakologiska medel, eftersom dessa hindrar bildandet av granuleringsvävnad.


Pipeline med fullt utvecklade produkter:

  • Pathelen® Gel för uppföljning av kroniska sår
  • PHC-suspension för behandling av blåskatarr med multiresistenta bakterier
  • Pathelen® Gel för behandling av tandköttsinflammation


Företaget har byggt en stabil och diversifierad produktpipeline med effektiva aktiva ingredienser. Dessa visar potentialen för nya behandlingsalternativ inom dermatologi, kirurgi och urologi.


Vårt team –
Pathelen Healthcare AG

RÅDGIVNING

Dr. Stefan Bokorny

Kemist
Styrelsen

Dr. med. Christian Köhler

Praktiserande läkare och certifierad medicinsk expert

Prof. Igor Gerashenko

Chuiko Institute of Surface Chemistry vid National Academy of Sciences i Kiev, Ukraina

Prof. Oleksii Chepliaka

Vinnytsia State Medical University, Ukraina

Prof. Dr. Maxim Prystupiuk

Kärlkirurg
National Medical University i Kiev


TEAM

Andreas Tausch

VD och chef för Forskning och
utveckling
Styrelsens ordförande

Dario Scheuber

Samarbetspartner
braintec pharma ag
Styrelsen

Bijan Sabet

Chef för marknadsföring och juridik

Natalija Makarenko

Produktionschef

Dina Kudasheva

Produktionschef