SWISS INNOVATION
Pathelen® Hybridpress release: click here

PATHELEN® HYBRID

Ett nytt och innovativt sätt att behandla sår


Pathelen® Hybrid  är en superadsorberare som består av hydrofila och hydrofoba kiseldioxid med en specifik yta på 300 qm/g. 
På grund av sin fysiska effekt elimineras biofilmer effektivt.

Sårutsöndringen som adsorberats från såret görs till en gel som enkelt och smärtfritt kan avlägsnas från såret.

KLINISKA FALLSTUDIER

Under de senaste åren har PATHELEN® HYBRID-behandlingen testats på patienter på olika sjukhus och i poliklinisk sårvård och har kontinuerligt utvecklats. En mängd olika utsöndrande sårinfektioner behandlades framgångsrikt fram till den fullständiga bildningen av granuleringsvävnad. Den innehåller inga cytotoxiska farmakologiska medel och har en rent fysisk effekt. 

Detta är särskilt viktigt för den nya riktlinjen för ersättning av bandage, som träder i kraft den 1 januari 2022.
Fallstudier av framgångsrika behandlingar för MRSA-infekterade sår

FALLSTUDIERHar du ännu ingen åtkomst? Begär en på: info@pathelen.com

Tillgång endast för yrkesgrupper inom medicinskt läkemedel (t.ex. Läkare, sjukhuspersonal, studenter och medicinska discipliner, apotekare) samt medicinska läkemedelsinstitutioner. Skicka pressfrågor till contact@pathelen-hybrid.com

FÖRETAGET

Lär känna oss bättre

Pathelen Health Care AG är ett schweiziskt bioteknikföretag som under mer än 7 års forskning och utveckling har utvecklat innovativa terapiformer för behandling och läkning av olika sjukdomar.

Vi har specialiserat oss på det terapeutiska området biofilm och patogena bakterier, särskilt multiresistenta bakterier (som MRSA eller A. Baumannii).

Vi är samarbetspartners till Pathelen Medical Institute, premiumhälsoinstitutet i hjärtat av Estepona, i södra Spanien.

PHOTO_2023_07_21_12_10_26

mer om oss


Blogg och nyheter från den moderna sårvården

dekubitus wunde

Decubitus wounds: How to master effective treatment methods for any severity level


Learn how to manage pressure ulcers with effective treatment options for each severity level. We explain what pressure u... mehr lesen →
medical_illustration_bacteria_cells

Bacteria in hiding: Why biofilms are so difficult to combat


1. biofilm definition: What are biofilms and why are they a problem? According to the biofilm definition, biofilms are l... mehr lesen →
chronische wunden

Chronic Wounds - When Healing Becomes a Challenge


Wounds are always described as chronic if they do not heal after 4 to 12 weeks despite treatment. Chronic, long-lasting ... mehr lesen →